top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI  INTERNO46, SERWIS INTERNETOWY I POLITYKA COOKIES


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.interno46.com.
2. Polityka Prywatności została przygotowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
3. Korzystając z Serwisu akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności.


II. DEFINICJE

1. Administrator – administrator Serwisu i administrator danych osobowych Użytkowników tj. Davide Buonocore – Interno 46 z siedzibą w Warszawie
(01-248), ul. Jana Kazimierza 46, NIP: 5252718998, REGON: 520939022

2. Cookies – dane dotyczące osób odwiedzających Serwis, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46 / WE.
5. Serwis – serwis internetowy www.interno46.com umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług Administratora.
6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.


III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Davide Buonocore – Interno46 z siedzibą w Warszawie.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: info@int46.com.
3. Dane Użytkownika będą przetwarzane: a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępniania treści gromadzonych w Serwisie – art. 6 sek. 1 pkt „a” RODO; b) udostępnienia formularza kontaktowego w celu identyfikacji Twoich potrzeb Użytkownika oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania i treści podane w formularzu – art. 6 sek. 1 przedmiot. „a” RODO; (c) w celach analitycznych i statystycznych, w celach badania preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług – art. 6 sek. 1 przedmiot. „f” RODO; d) udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika pytania – art. 6 sek. 1 przedmiot. „f” RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); e) w celach marketingowych Administratora, podmiotów współpracujących oraz podmiotów uprawnionych, w celu analizy i personalizacji ofert usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a także polegających na promowaniu usług Administratora i zarządzaniu usługami – art. 6 sek. 1 pkt „f” RODO; f) w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności w celach archiwizacyjnych i bezpieczeństwa przechowywania danych – art. 6 sek. 1 pkt „f” RODO.
4. Dane Użytkownika nie będą przekazywane państwowej organizacji trzeciej/międzynarodowej.
5. Dane Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, gdy dalsze przetwarzanie danych Użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika .
6. Podczas korzystania z Serwisu, w szczególności formularza kontaktowego w Serwisie, Administrator przetwarza następujące Dane Użytkownika: a) imię i nazwisko, b) telefon, c) e-mail.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora lub podmioty powiązane kapitałowo, lub organizacyjnie z Administratorem.


IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.


V. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są Pliki Cookies.
2. Podstawowe informacje o Użytkownikach (np. ID) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zamieszczanych w Serwisie.
3. Informacje zapisane w plikach cookies wykorzystywane są między innymi do rejestrowania preferencji Użytkowników, dostosowywania Serwisu do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk.
4. Użytkownik ma prawo zaprzestać dostarczania Administratorowi informacji w ramach Plików Cookies. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany ustawień w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.
5. Administrator w Serwisie wykorzystuje trzy rodzaje plików cookies: a) pliki tymczasowe (sesyjne), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, b) pliki, które są przechowywane w w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (stałe Cookies), c) plików podmiotów trzecich (Third party Cookies).
6. Administrator informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w umieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
7. Pliki cookies użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z administratorem reklamodawców i partnerów biznesowych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bazy danych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Przetwarzane Dane są zabezpieczane przez Administratora za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 
bottom of page